Panel používateľa

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY /vrátenie tovaru/

1.
Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom,
keď :
a) kupujúci , alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo
b) ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene , okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný , ako posledný,
c ) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov, alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu , alebo posledného kusu,
d ) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Odstúpiť od zmluvy však kupujúci môže už pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie vymedzený vyššie uvedenými udalosťami.
2.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty bodu 1.
3.
Kupujúci môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne v listinnej podobe vyplnením formulára, uvedeného v prílohe k týmto obchodným podmienkam, alebo e-mailom na info@profish.sk.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu , alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia, je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a pod.
4.
Po odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva zruší , pričom je predávajúci povinný tovar prevziať späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie,
poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to najneskôr do 4 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom , aký použil kupujúci pri svoje platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe
platby , ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
a ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa
tohto bodu pred tým, ako mu je tovar doručený ( vrátený ), alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
5.
Kupujúci zodpovedná len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, poštovného a iných nákladov a poplatkov, ktoré boli predmetom platby za dodaný tovar a ktoré predávajúci od kupujúceho prijal.
V prípade zistenia zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania, potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci právo žiadať od kupujúceho vrátenie sumy, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru. V prípade, že kupujúci na výzvu predávajúceho nereaguje, predávajúci má právo domáhať sa svojho práva na príslušnom súde.
Za tovar, plne zodpovedajúci kvalitným požiadavkám, sa považuje tovar rovnakej, alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na E-shope.
6.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak v dôsledku okolností, ktoré nezavinil a nemohol ovplyvniť, nemôže dodať objednaný tovar a to napr. v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca, alebo dodávateľ tovaru, dohodnutého v kúpnej zmluve, prerušili výrobu / dovoz a znemožnili tak realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo ak sú tu iné dôvody vyššej moci, pre ktoré nie je možné tovar dodať. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu, alebo uhradenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote najnesôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Na stiahnutie:

Formulár na Odstúpenie od zmluvy.pdf

Formulár na Odstúpenie od zmluvy.doc

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie